facebook twitter nk
Ładuję

Kościół p. w. Św. Anny w Osetnicy

Autor admin
Data utworzenia: 30 czerwiec 2011, 20:12

      Kościół p. w. Św. Anny z 1399 r. był prawdopodobnie świątynią drewnianą. Dzisiejszy pięknie położony na niewielkim wzgórzu jednonawowy gotycki kościół powstał pod koniec XV w. Wówczas jako jedyna murowana budowla w osadzie, otoczony był kamiennym murem, (który po części został zachowany do dziś) pełnił funkcję obroną. Dzisiaj wyjątkowo dobrze zachowany kościół, wzniesiony z kamienia nieotynkowanego z wydzielającymi się partiami prostokątnej w rzucie poziomym nawy, nieco węższego, trójbocznie zamkniętego prezbiterium - mieszczącego ołtarz na wschód, ku Ziemi Świętej - i czworobocznej wieży, której górna część jest drewnianą konstrukcją obitą deskami. Masywną wieże kościoła wieńczy cebulasty, wysoki barokowy hełm z dwiema kopułami przedzielonymi ażurowym wielobocznym prześwitem. Górna cebulasta kopuła przechodzi w wydłużony maszt zakończony mosiężną eliptyczną czaszą (zwaną czasem kulą) i iglicą z blaszaną obrotową chorągiewką, wskazującą kierunek wiatru. W ścianach i elewacji nawy południowej widoczne są gotyckie ostrołukowe okna z kamiennymi maswerkami (dekoracyjny, wzór architektoniczny odkuty z kamienia używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna, przeźrocza, rozety). Bardzo interesujące i dobrze zachowane jest dwuprzęsłowe późnogotyckie żebrowe sklepienie prezbiterium, zwane sieciowym. Nawa przykryta jest XVI – wiecznym drewnianym stropem kasetonowym, prostokąty wypełniają malowane duże rozety – kompozycje roślinne przypominające rozwinięty kwiat róży lub tarcze słonecznika. Ściany nawy obiegają XVI w. balkony - empory o malowanych drewnianych balustradach. W barokowym ołtarzu głównym przyciąga uwagę duży olejny obraz, pochodzący z pierwszej połowy XVIII w. Z warsztatu Michaela Willmanna, zwanego śląskim Rafaelem” Obraz stanowiący dużej rangi zabytek został nieudolnie przemalowany. W zewnętrznych ścianach świątyni oraz na cmentarzu znajduje się kilka renesansowych i barokowych
nagrobków.