facebook twitter nk
Ładuję

Placówki publiczne

URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE
pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 82 85
fax 76/ 818 75 15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl
www.chojnow.eu
Burmistrz Miasta Chojnowa - Jan Serkies
Godziny pracy Urzędu Miejskiego
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
piątek 7:30 - 14:30

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ VI Kadencja 2010-2014
Skowroński - Przewodniczący Rady Miejskiej
Chopkowicz Jacek Bogdan
Chrząszcz Aleksandra Natalia
Cieśla Maciej
Czapska Krystyna
Demiańczuk Agnieszka
Grzech Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Kowalczyk Mariusz Jarosław
Kułacz Barbara Jolanta
Łukaszewski Marek Bogusław
Matuszewski Andrzej
Michnej Danuta
Podhorodecki Czesław
Poznar Jerzy Tadeusz
Tarkowski Jan

SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
Wojciechowski Albert - Gimnazjum Nr 1
Owsianicki Sławomir - Gimnazjum Nr 1
Bałaj Krzysztof - Gimnazjum Nr 1
Korba Aleksandra - Gimnazjum Nr 2
Szostek Dominika - Gimnazjum Nr 2
Gajda Bartosz - Gimnazjum Nr2
Cichocki Szymon - Gimnazjum Nr 2
Gawlicka Kamila - PZSz ul. Wojska Polskiego 16
Pokładek Rafał - PZSz ul. Wojska Polskiego 16
Gałaszkiewicz Patrycja - PZSz ul. Wojska Polskiego 16
Jamioł Justyna - PZSz ul . Poźników2
Augustyniak Joanna - PZSz ul. Poźniaków 2
Piskorz Marlena - PZSz ul. Poźniaków 2
Krakowska Patrycja - PZSz ul. Poźniaków 2
Kowalczyk Dorota - PZSz ul. Witosa 1
Mazurek Aleksander - PZSz ul. Witosa 1

URZĄD GMINY CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 85 02
tel. 76/ 818 83 40
fax 76/ 818 75 87
e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl
www. gmina-chojnow.pl
Wójt Gminy Chojnów - Mieczysław Kasprzak
Godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek-piątek od 7:30-15:30

SKŁAD RADY GMINY VI Kadencja 2010-2014
Pyrz Andrzej - przewodniczący Rady Gminy
Tomaszewski Tadeusz - wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ficek Piotr - wiceprzewodniczący Rady Gminy
Bandziak Mirosław
Demiańczuk Teresa
Dorosz Wojciech
Frańczak Bożena
Jasiński Mieczysław
Ostropolska Renata
Falkiewicz - Stoncel Joanna
Styrkowiec Bogdan
Ląd Elżbieta
Tajchman Ryszard
Wróblewski Mieczysław
Ziemirski Roman

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE
pl. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 83 46
e-mail: biblioteka.chojnow@gmail.com
Dyrektor - Barbara Landzberg


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZYWEJ
tel. 502 366 188
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 9.45 – 18.00
Dyrektor – Charlotte Berezowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA W BIAŁEJ
tel. 76/ 817 89 52
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 12.00 – 18.00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA W DOBROSZOWIE
tel. 76/ 818 82 11
czynna: poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 13.00 – 19.00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA W ROKITKACH
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 12.45 – 19.00
Kierownik – Grażyna Zielińska

MOKSiR MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W CHOJNOWIE
ul. Małachowskiego 7
59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 86 21
e-mail: mdk_chojnow@wp.pl
www.moksir.chojnow.eu
Dyrektor - Stanisław Horodecki

GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W PIOTROWICACH
Piotrowice 16,
59-225 Chojnów
tel./fax 76/ 818 70 45
Dyrektor - Krzysztof Pauch

MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE
pl. Zamkowy 3
59-225 Chojnów
tel./fax 76/ 818 83 53
e-mail: muzeum.chojnow@gmail.com
e-mail: muzeumregion@wp.pl
Dyrektor - Jerzy Janus

POWIATOWY URZĄD PRACY FILIA W CHOJNOWIE
ul. Rynek 20
59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 69 78
tel. 76/ 818 85 25
e-mail: filia@puplegnica.pl
www.puplegnica.pl

KOMISARIAT POLICJI W CHOJNOWIE
ul. Wojska Polskiego 15
59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 86 87
www.legnica.policja.gov.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE
ul. Kolejowa 9
59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 85 97
tel./fax 76/ 818 82 18
e-mail: mopschojnow@poczta.fm
e-mail: chojnow.pokl@o2.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 85 06, wew. 61
Kierownik GOPS - Rogulska Małgorzata

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ul. Kolejowa 9
59 -225 Chojnów
tel. 76/ 818 82 14
e-mail: wtz-chojnow@wp.pl

ChZGKiM CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Michała Drzymały 30
59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 83 70
tel. 76/ 818 83 71
fax 76/ 818 83 72
Dyrektor Zakładu - Edward Kośnik